Beskrivning av funktionärsrollerna vid Torsdagsseglingar

Seglingsledaren 

Huvuduppgifter är att ansvara för seglingen, lägga banan och se till att kappseglingen fungerar.

 • Bestämmer banan och ser till att alla bojarna sätts på rätt plats av följebåten. Om ingen medhjälpare finns i följebåten så får seglingsledaren vara med och ordna bojarna. Vid varje segling behöver åtminstone startbojarna fixas.
 • Sätter upp banorna och startordningen på fönstret mot altanen. 
 • Håller rorsmansmöte eller informerar seglarna på annat sätt, speciellt C-optimisterna.
 • Sköter tidtagningen och avgör ev tjuvstarter.
 • Håller kontakt med följebåten om det behövs.
 • Sköter prisutdelningen.

Funktionärsroll: Anmälan & Brygga

Huvuduppgifter är att ta emot anmälan till kappseglingen och skriva ned resultaten vid målgång.

 • Ta fram kassafacket och pärmen märkt "Seglingar 2023", som finns i skåpet, och upprätta ett ställe för anmälan. I pärmen finns information om startavgifter samt blanketter att fylla i vid anmälan till den aktuella seglingen. 
 • Hantera p-korten. Seglare och funktionärer får låna p-kort mot att de lämnar sina körkort i deposition.
 • Vid startproceduren: ge ljudsignaler och kolla tjuvstarter. Protokollför tjuvstarter.
 • Vid målgång: anteckna turordningen på dem som kommer i mål. Om detta ej sker på samma lista som anmälningslistan så för över detta till den när det blir lugnt.
 • Anmälningslistan med resultat skall användas vid prisutdelningen och sedan sättas in i pärmen igen. Ulla kommer senare att ta hand om listan och föra in resultaten på datorn och lägga på vår hemsida.

Funktionärsroll: Brygga

Huvuduppgifter är att hjälpa till med flaggor och signaler vid start samt kolla målgång.

 • Ta fram startklockan, tutan och alla flaggor och skyltar som behövs.
 • Sätt upp skyltarna som anger banan inför varje start.
 • Vid startproceduren: Hissa flaggor.
 • Hjälp till med att kolla målgång.

Funktionärsroll: Följebåt

Huvuduppgifter är att köra följebåten, flytta bojar innan segling samt agera säkerhetsbåt under kappseglingen.

 • Kontrollera följebåten, bränsle, och töm på vatten.
 • Tala med seglingsledaren om vilka bojar som behöver flyttas och hur.
 • Flytta bojar m h a Följebåtsmedhjälparen eller Seglingsledaren.
 • Kontrollera tjuvstarter.
 • Agera säkerhetsbåt under seglingarna.

Funktionärsroll: Följebåtsmedhjälpare

Huvuduppgifter är att hjälpa till i följebåten.

 • Hjälp till att kontrollera följebåten, bränsle, och töm på vatten.
 • Hjälp till att flytta bojar.
 • Kontrollera tjuvstarter.
 • Agera säkerhetsbåt under seglingarna.