ILCA/Aero

Vi har många laserseglare i klubben, och nu även RS Aero-seglare, och träningen och övriga aktiviteter organiseras via en grupp i WhatsApp. 

Kontakta Frederik Frederiksen ifall du vill vara med i WhatsApp-gruppen. 

Laser Clinic (Tider för 2023 ännu ej klart)
Varje vår brukar vi ha ett par träningstillfällen med Emil Bengtson och i år (2022) är följande tider bokade:

  • Tisdag 3/5 kl 17.30-20.30
  • Tisdag 7/6 kl 17.30-20.30

För frågor och anmälan kontakta Frederik Frederiksen.

För ytterligare ILCA/Laser-aktiviteter, finns följande facebook-grupper: