Vuxenseglarskola

  • lördag-söndag den 24-25 augusti 2024

Kursen är främst inriktad mot nybörjare och förstagångsseglare, men även mot vana seglare som vill prova på jollesegling. Alla, oavsett förkunskaper, är välkomna att anmäla sig!

Vi kommer att segla klubbens flermansjollar RS Quest och RS Feva med två personer i varje båt. Det finns alltså plats för max 10 deltagare per kurs.

Kursen pågår (prel) kl 9-16 och avgiften är 2200 kr/helg.

OBS numera kan arbetsgivare göra friskvårdsavdrag för den här typen av segelkurs.

Anmälan görs i ett webbokningssystem där betalningen sker samtidigt. Länk till anmälan finns längst ner på sidan. Anmälan kommer att stänga två veckor före kursstart och vid färre än sex anmälda ställs kursen in och anmälningsavgifter återbetalas i sin helhet.

Läs igenom nedanstående regler innan du gör din anmälan.

Deltagarregler 
Man måste vara medlem i BiKSS för att delta i vuxenseglarskolan, bl.a. för att klubbens försäkringar ska gälla. Anmälan om medlemskap samt inbetalning av medlemsavgiften ska ske senast vid kursanmälan. Se sidan "Medlemskap".

Avbokningsregler
Vid avbokning tidigare än 14 dagar innan kursstart återbetalas anmälningsavgiften, bortsett från en administrationsavgift om 400 kr. 
Vid senare avbokning återbetalas anmälnningsavgiften enbart mot uppvisande av läkarintyg. Då återbetalas hela anmälningsavgiften.

Observera att man förlorar sin kursplats, utan återbetalning av avgiften, ifall man inte uppfyller deltagarreglerna ovan.

Till Anmälan och Betalning