Klubbens segelbåtar

I klubben har vi fem segelbåtar - tre RS Quest och två RS Feva. De används huvudsakligen i seglarskolan och träningsverksamheten, men lånas ockå ut till medlemmar enligt följande regler:

  • Alla i båten ska vara medlemmar i BiKSS och minst en ska ha gått seglarskola för Feva/Vision/Quest. 
  • Den som lånar en båt är ansvarig för att båten återlämnas i helt skick, och är vid skada ersättningsansvarig för reparation/självrisk.

Vid lån av båt för att delta i klubbens kappseglingar gäller dessutom:

  • Man betalar startavgift.
  • Lånebåtar kan vinna enskilda torsdagsseglingar, men ingår inte i vår- och höstserierna. 

Vid lån av båt för nöjessegling gäller dessutom:

  • En vuxen, klubbmedlem, måste ansvara för lånet.
  • Man ska inspektera båten avseende skador både före och efter seglingen samt skicka rapport för respektive inspektion till claes.bergland@billdalskss.se

Om du vill låna/boka en båt, kontakta segeljolleansvarig: 

Claes Bergland,  0761 123429