Kurser och Anmälan

Seglarskoleveckor för barn och ungdomar 2024

Varje seglarskolevecka har en grupp med optimister (eleven måste ha egen båt) och en grupp med RS Quest/Feva (klubbens flermansjollar). Vi erbjuder både nybörjar- och fortsättningsnivå varje vecka enligt schemat nedan. Vill du att ditt barn ska gå en kurs med kappseglingsnivå? Maila i så fall seglarskoleansvariga, så erbjuder vi det om tillräckligt intresse finns.

För att vara med på en nybörjarkurs i optimistjolle behöver man inte ha någon som helst tidigare erfarenhet av segling. Här är det meningen att man ska lära sig seglingens grunder. För nybörjare i Quest/Feva gäller att man helst skall ha gått en veckas seglarkurs i t.ex. optimistjolle.

Fortsättningskurserna kräver att man minst har gått nybörjarkursen i samma båttyp eller har seglingserfarenhet från annat håll. Under fortsättningsveckan bygger vi på den kunskap vi fick under nybörjarkursen. 

Man måste kunna simma 200 m för att vara med i seglarskolan. Dessutom gäller åldersgränser enl nedan, samt att man måste vara medlem i Billdals KSS, bl.a. för att klubbens försäkringar ska gälla. Se sidan "Medlemskap" för att bli medlem.

Optimistseglare måste ha en båtförsäkring som täcker person- och egendomsskador.

 

 Optimistjolle  (Gått ut 2:a klass): 1700  kr/vecka, egen båt.

 Klubben har några Optimister att hyra ut för 600 kr/vecka.

 RS Quest/Feva  (Gått ut 5:e klass): 1950 kr/vecka, inkl båthyra.  

 Vecka  Kurser
 v 24/25  (fr, må-to)  Optimist:  Nybörjare/Fortsättning
 Quest/Feva:  Nybörjare/Fortsättning 
 v 26  (må-fr)  Optimist:  Nybörjare/Fortsättning
 Quest/Feva:  Nybörjare/Fortsättning 
 v 27  (må-fr)  Optimist:  Nybörjare/Fortsättning
 Quest/Feva:  Nybörjare/Fortsättning 
 v 32  (må-fr)  Optimist:  Nybörjare/Fortsättning
 Quest/Feva:  Nybörjare/Fortsättning

 

Seglarskolan pågår dagligen 9-15 förutom onsdag (tisdag v 25) då vi gör en utflykt och håller på fram till 16. Beroende på vädret byter vi ibland dag för utflykten.

Varje vecka har en avslutning sista dagen mellan 16 och ca 18 då alla är välkomna att se vad barnen lärt sig under veckan.

Optimistplats måste betalas om båten ligger längre än kurstiden, se sidan "Jolleplatser" för att skaffa båtplats.

Under seglarskoleveckan behöver barnen ha med sig:

  • Flytväst
  • Regnställ
  • Ombyteskläder
  • Lunchpaket
  • Badkläder

För mer information kontakta seglarskoleansvariga (Gabriel Skog och Ludvig Holländer) på seglarskolan@billdalskss.se

Anmälan till seglarskolan

Anmälan görs i ett webbokningssystem där betalningen sker samtidigt. Länk till anmälan finns längre ner på sidan. Läs igenom nedanstående regler innan du gör din anmälan.

Deltagarregler

  • Man måste vara medlem i BiKSS för att delta i seglarskolan. Anmälan om medlemskap samt inbetalning av medlemsavgiften ska ske i anslutning till anmälan till seglarskolan. Se sidan "Medlemskap".
  • För optimistkurserna gäller att man ska ha egen båt och båtförsäkring som täcker person- och egendomsskador. Se nedan om möjligheten att hyra en optimist.

Avbokningsregler

  • Vid avbokning tidigare än 14 dagar innan kursstart återbetalas anmälningsavgiften, bortsett från en administrationsavgift om 400 kr. 
  • Vid senare avbokning återbetalas anmälnningsavgiften enbart mot uppvisande av läkarintyg. Då återbetalas hela anmälningsavgiften.

Observera att man förlorar sin plats i seglarskolan (utan återbetalning av avgiften) ifall man inte uppfyller deltagarreglerna ovan.

Länk till Anmälan och Betalning av seglarskoleveckor

Behöver du hyra optimist under seglarskoleveckan?

Klubben har några optimister att hyra ut, men vi förmedlar också uthyrning av optimister som medlemmar ställer till förfogande. Tänk på att boka optimist i god tid. 

Länk till Bokning av optimist för seglarskolan