Sponsring

Vill du bli sponsor?

Billdals KSS har bedrivit seglarskolor och kappseglingar i drygt 60 år, och vårt fokus ligger på att det ska vara roligt att segla. Klubben har idag runt 200 medlemmar och håller till ute på Killingsholmen där det finns en marina med förtöjningsplatser för 275 båtar och inredda sjöbodar. Lite från våra årliga verksamheter:

  • Fyra seglarskoleveckor med totalt ca 100 barn/ungdomar per sommar
  • En eller två helger med vuxenseglarskola
  • Träningsverksamhet uppdelat på en vår- och en höstsäsong
  • Torsdagsseglingar - kappseglingar där alla kan vara med!
  • Tre-fyra större regattor med seglare från andra västsvenska klubbar
  • Lasersegling – klubben har många laserseglare – kanske flest i landet?

Vi har ett stort behov av stöd i vår verksamhet till allt från köp och underhåll av följebåtar och seglarskolebåtar till utbildningsverksamhet. 

Alla sponsorer får reklamplats på klubbens hemsida och vi har följande sponsorpaket:  

Båtsponsor - Reklamplats på någon av klubbens båtar:

  • 3000 kr/kalenderår för reklamplats på någon av våra segeljollar – vi har två RS Feva och tre RS Quest.
  • 6000 kr/kalenderår för reklamplats på någon av våra två ribbåtar.
  • 8000 kr/kalenderår för reklamplats på vår aluminiumbåt.

Segelsponsor - Sponsra med ett nytt segel (ca 3000-8000 kr) till någon av våra segeljollar så får du reklamplats på seglet under seglets hela livslängd.

Optimistsponsor - Sponsra inköp av segelskoleoptimist med 8000 kr så får du reklamplats på skrovet minst två år. 

Båtarna används under våra seglarskolor, träningar och kappseglingar.

Prissättningen är satt i relation till hur mycket båtarna exponeras för besökare i klubben. Våra seglingar är mycket publikvänliga och alla båtar är som regel väl synliga från land. 

Eventuella produktionskostnader debiteras sponsorn.

Hör av dig till sponsoransvarig Jakob Bundgaard om du är intresserad av ett sponsorpaket eller har andra idéer om hur du kan sponsra klubben.