Upplägg av Torsdagsseglingar

För att våra torsdagsseglingar ska fungera smidigt behöver vi vara fem funktionärer - tre på bryggan och två i följebåten - vid varje tillfälle. Se under Rollbeskrivningar vad var och en förväntas göra.

Allmänt gäller vid torsdagsseglingarna:

  • 17:30 Funktionärerna samlas
  • 17:45 Anmälan öppnar
  • 18:00 Banor och startordning uppsatt på fönster samt rorsmansmöte (åtminstone för C-optimisterna)
  • 18:30 Första start

OBS När startfältet är litet så behövs inte tre personer på bryggan mer än just vid själva starten och det kan man ofta lösa på plats med t.ex. någon ur publiken som hjälper till. 

Så ta med grejer för segling även om du ska vara funktionär så kanske du kan bli avlöst och få segla ändå! Vi vill ju ha så många seglande som möjligt.