Juniregattan 2014

På länkarna Juniregattan del 1 och Juniregattan del 2 har Lars Fjelddahl lagt många fina bilder. Lars har också en samling av bilder från Lirosregattor på

http://jollefarsan.blogspot.com/2014/06/liros-cup-foton.html

OBS Oklart om Lars Fjelddahls bilder fortfarande är tillgängliga.

Här är bilder som Claes Bergland tog på Juniregattan: