Torsdagsseglingar 2024

Torsdagsseglingarna ingår i en vår- respektive höstserie.

Klasser: Optimist A, B och C, Laser Std, Laser Radial, Laser 4.7, RS Feva, RS Quest, RS Aero samt andra klasser med minst 2 st båtar. 
Vi ger pris i alla olika Laser-klasser, samt en sammanlagd serie. Se info nedan.

Avgift: 60 kr/optimistjolle, 80 kr/annan enmansjolle, 140 kr/flermansjolle

Anmälan: På plats, exp öppnar kl 17.45

1:a start: 18.30 

Vårserien: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6
OBS den 6/6 samkör vårserien med Juniregattan

Höstserien: 8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9

Seglingsföreskrifter Vårserien  (undantaget 6/6)

Seglingsföreskrifter Höstserien 

Priser på torsdagarna

Grundregeln är att vid minst två båtar i en klass, delas ett pris ut för varje påbörjat tretal, dvs 1 pris vid 2-3 startande, 2 pris vid 4-6 startande etc. Grundregeln tillämpas för alla klasser utom för Optimister.

Optimist C (nybörjare, inga åldersgränser): alla får pris.

Optimist A (födda 2012 eller tidigare) och B (födda 2013 eller senare): grundregeln gäller, med tillägget att de tre första alltid får pris oavsett antal startande. Detta innebär att grundregeln träder in från och med 10 startande.

Priser för det sammanlagda resultatet för vår- respektive höstserien delas ut vid respektive series sista segling.

Laserklasserna: Vi har separata serier för respektive klass, med priser vid varje torsdagssegling och seriepriser. Men ...
Varje torsdag startar alla klasser samtidigt och får ett gemensamt målprotokoll som läses upp vid seglingens prisutdelning. Resultatet i den blandade laserklassen läggs in i en egen serie med pris vid seriens slut (men inte efter varje segling).

Den som växlar mellan klasserna får alltså DNC i den ena klassen de gånger man seglar i den andra, så lite strategisk kanske man får vara ... men å andra sidan har man fördel i den blandade serien av att ibland byta rigg. Man avgör själv i vilken serie man vill ha sina brygga-poäng då man är funktionär.

Vi har "flitpris" för B- och C-optimisterna. Det innebär att vi inte bokför serieresultat för dessa, utan ger pris beroende på hur många gånger man deltagit (dvs startat). 

OBS När man lånar någon av klubbens båtar kan man bara tävla i enskilda torsdagsseglingar - seglingarna räknas inte med i Höst- eller Vårserien.