Nyheter

50-årsjubiléet uppmärksammades av VKSF

  • 6 feb 2012

Vårt 50-årsjubileum uppmärksammades vid VKSF:s årsmöte (se VKSF:s hemsida) i november, och vi förärades en vacker segelbåt i glas.

Årets kappseglingsprogram

  • 5 feb 2012

Kappseglingsprogrammet för 2012 är nu utlagt på hemsidan under "Kappsegling".