Nyheter

Seglaren och vännen Tommy Isidorsson

  • 7 apr 2021

image: Seglaren och vännen Tommy Isidorsson

Tommy Isidorsson har gått bort, och vi är många i klubben som kommer sakna honom ute på Killingsholmen framöver. Tommy var en av våra mest aktiva seglare och satt med i styrelsen sedan många år.